Ședință de Guvern la Palatul Victoria, miercuri, la ora 14.00. Pe ordinea de zi se află un proiect referitor la scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli.

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 31 mai 2023:

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE privind instituirea premiului naţional ,,Ambasador Mihnea Constantinescu” pentru merite deosebite în combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apelor
 3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înființate în primăvara anului 2022 şi afectate de seceta pedologică din perioada martie – septembrie 2022

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) 2021/782 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acestea din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa în administrarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare Constanţa, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional «Secţiunea 3B Mihăieşti – Suplacu de Barcău » din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov- Târgu Mureş-Cluj-Oradea»
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2022
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii, precum şi pentru revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Uniunii Scriitorilor din România asupra acestui bun imobil, urmată de transmiterea imobilului din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al oraşului Sovata, judeţul Mureş
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea ASOCIAŢIEI FORUMUL MONTAN DIN ROMÂNIA ca fiind de utilitate publică
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Casa de Pensii Sectorială
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părţi din imobilul 326 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale În domeniul public al municipiului Buzău, judeţul Buzău şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Constanţa, Buzău, Alba, Mureş, Giurgiu şi Municipiul Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu

 

 1. ANALIZE
 2. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu Instituțiile Financiare Internaționale
 3. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Mandatarea Ministerului Economiei, autoritate publică naţională cu atribuţii în domeniul politicilor industriale, pentru identificarea oportunităţilor de finanţare printr-un mecanism de schemă de ajutor de stat în ceea ce priveşte industria energointensivă în acord cu prevederile Cadrului Temporar de Criză şi Tranziţie

 

 1. NOTE
 2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Şinca, judeţul Braşov, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Şinca în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Ţara Bârsei” al judeţului Braşov (U.M. 0416), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Perşani
Articolul precedentGreva din învățământ continuă! Sindicaliștii nu s-au lăsat înduplecați de președintele Iohannis
Articolul următorFabrica de candidați pentru Cotroceni. Cine trage sforile pentru alegerile prezidențiale din 2024 – Noi date explozive